Dordrecht, Netherlands

Dordrecht klimaatneutraal in 2040: “Iedereen op het eiland van Dordt moet mee”

Het gemeentebestuur heeft in haar ambities opgenomen dat het hele eiland van Dordrecht in 2040 klimaatneutraal moet zijn. Een mooie ambitie, maar hoe is het college van Bestuur en Wethouders van plan dit voor elkaar te krijgen?
Redactie RTV Dordrecht | 3 februari 2023 10:01 | Aangepast op 3 februari 2023 10:01
Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, die over een week al een jaar duurt, werd er veel duidelijk over de kwetsbaarheid van de energievoorziening in Europa. Want hoewel we vergeleken met andere Europese landen goed bezig zijn met de energietransitie bleek dat de afhankelijkheid van Russisch gas nog niet voldoende was afgebouwd. De gasprijzen schoten na de eerste sancties tegen Rusland omhoog, en daarmee ook onze energierekening.

Daarmee staat het gemeentebestuur voor een lastig dilemma. Aan de ene kant wil men de ambitie van 2040 klimaatneutraal niet laten vallen. Aan de andere kant kan het college ook de eigen inwoners niet in de kou laten staan, letterlijk. Om de bewoners te steunen zijn er online informatiepunten opgezet, bijeenkomsten over besparings- en verduurzamingstactieken georganiseerd en fietst er sinds kort energiehulp door de stad die op aanvraag bij inwoners thuis langskomt en aan de slag gaat met het aanbrengen duurzaam en isolerend materiaal.

Naast de bovenstaande ondersteuningsdiensten is er geld vrijgemaakt in de vorm van een éénmalige energietoeslag, om zo getroffen huishoudens in de regio te ondersteunen. Voor meer informatie of het aanvragen van de toeslag kunt u terecht op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Zo hoopt de gemeente Dordtenaren tegemoet te komen, met in het achterhoofd de toekomst van ons eiland.

Het isoleren en verduurzamen van woningen, zeker oudere woningen waarvan er nog veel in onze stad staan, is namelijk niet alleen goed voor de portemonnee van de bewoners. Het langer vasthouden van warmte in huizen betekent namelijk dat er minder gestookt hoeft te worden, wat weer voor minder uitstoot zorgt. Er zijn nog duizenden woningen in Dordrecht met een slecht energielabel. De gemeente werkt samen met woonstichtingen en renovatiebedrijven om ervoor te zorgen dat die allemaal onder handen worden genomen.
De renovatie van één van de complexen aan de Kapteynweg RTV Dordrecht
Zo is renovatiebedrijf VORM, in samenwerking met woonstichting Trivire, momenteel bezig met de duurzame renovatie en isolering van meer dan 1500 woningen in Dordrecht. “In dit complex gaan de woningen er drie a vier niveaus op vooruit als je kijkt naar het energielabel.” vertelt Rob Meijer van VORM als ik hem interview op de zevende etage van een renovatieproject op de hoek van de Kapteynweg en DeSitterstraat. “Er worden hier in Sterrenburg Oost alleen al 252 woningen onder handen genomen, en ze worden ook allemaal aangesloten op het warmtenet.“

Dat warmtenet is een ander speerpunt van de gemeente in de transitie naar een klimaatneutraal Eiland van Dordrecht in 2040. Het net, dat wordt beheerd door HVC op de Staart, functioneert als een soort gigantische centrale verwarming voor de hele stad. Momenteel kunnen daar zo’n 7.000 woningen en kantoorpanden op aangesloten worden, de ambitie is om dat in 2050 verhoogd te hebben naar 30.000. Dat is op dat moment meer dan de helft van de stad.

Op sociale media stelt RTV Dordrecht de vraag: “Moeten alle Dordtse woningen van het gas af?” Wij horen ook graag jouw antwoord, dus ga snel naar onze Facebook of Instagrampagina om jouw mening aan ons te laten horen!
Het huidige warmtenet. Er ligt voor meer dan dertig kilometer aan pijpleiding onder Dordrecht. HVC
Het warme water, dat door meer dan 30 kilometer aan ondergrondse pijpleiding door Dordrecht stroomt, wordt verwarmd met hitte die vrijkomt bij het verbranden van huis- tuin en keukenafval bij HVC. Hoewel dit efficiënt is levert de verbranding nog steeds uitstoot van broeikasgassen op. Daarom wordt er door het gemeentebestuur in samenwerking met HVC gekeken of dat milieuvriendelijker kan. Vooralsnog liggen er meerdere opties open, van verwarming door het water in de Merwede, door aardwarmte diep in de aardkorst of met een elektrische boiler. Die e-boiler moet dan wel op duurzaam opgewekte stroom gaan draaien.

Een derde onderdeel van de route naar een klimaatneutraal Dordrecht is het opwekken van meer groene stroom op ons eiland. In Dordrecht zijn er nu drie zonneparken en is een vierde zonnepark in voorbereiding. Langs de Dordtsche Kil ligt zonnepark Transberg. Dit zonnepark ligt op een voormalige vuilstort. Ook zonnepark Crayestein ligt op een voormalige vuilstort. Zonnepark Amstelwijck is net gereed en ligt tussen de A16, N3 en het spoor. Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk is in voorbereiding.

In Dordrecht hebben we ook een aantal windmolens. Zoals de vier windmolens van Kilwind. De Energiecoöperatie Dordrecht en Drechtse Energie zijn bezig met de realisatie van een vijfde windmolen op Krabbegors. Op dit moment zijn er op het eiland van Dordrecht dus drie zonneparken en vier windmolens, die voor ongeveer 18.500 woningen groene stroom opwekken. Volgens de gemeente is er op de daken van huizen of kantoren en in de weilanden nog voldoende ruimte om de productie te verdubbelen in de komende jaren.
Een overzicht van de huidige en toekomstige bronnen van duurzaam opgewekte stroom Gemeente Dordrecht
Zo leiden er dus meerdere wegen naar een klimaatneutraal Dordrecht, maar is het vooral de combinatie van verschillende maatregelen die voor een verschil gaat zorgen. Want hoewel het gemeentebestuur veel op touw zet is het ook aan de bewoners van Dordrecht om mee te doen met de transitie op ons eiland.

RTV Dordrecht sprak voor de eerste uitzending van Thema van de Maand, een nieuw politiek programma, onder andere met Frans Bauke van der Meer, gemeenteraadslid van GroenLinks in Dordrecht. Hij heeft het volste vertrouwen in de plannen, maar zet daar wel een belangrijke kanttekening bij: “De gemeente heeft een voortrekkersrol, maar we moeten allemaal meedoen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.”

Meer weten over de energietransitie in Dordrecht? Kijk dan vrijdagavond om 18:15 of op zondag om 12:00 naar de eerste aflevering van Thema van de Maand. In Thema van de Maand belicht presentator Trevyn van Houwelingen iedere maand een belangrijk thema uit de gemeentepolitiek door in te gaan op de plannen van het gemeentebestuur, met betrokken partijen te praten en vragen terug te koppelen aan de verantwoordelijk wethouder. Met in de eerste aflevering alle aandacht voor, u raadt het al: de Energietransitie.

Lees ook

Ruime steun voor organisaties met een hoge energierekening

Dordtse maatschappelijke organisaties kunnen vanaf 1 januari, indien nodig, 80 procent van hun energ...

Project ‘Warme Kamers’ een succes en verlengd tot maart

Letterlijk en figuurlijk opwarmen, dat is de gedachte achter het initiatief van het Leger des Heils....

Heijkoop over toeslagen: 'Het is te weinig, het is onzeker en het is te ingewikkeld'

Het Rijk kwam vorig jaar met een tegemoetkoming voor mensen die in de problemen kwamen door de toren...

Zo staat het ervoor met de vluchtelingenopvang in Dordrecht

Het besluit tot de bouw van een asielzoekerscentrum in Dordrecht leidde vanaf het eerste moment tot...

Nieuw diversiteitsbeleid op komst, gemeente in gesprek met minderheden

Het was al even geleden, maar oudere bewoners van Dordrecht herinneren zich wellicht nog wel dat Dor...

De route naar een levendige(re) binnenstad, waar staan we nu?

Slijpen aan een ruwe Diamant, dat was ruim anderhalf jaar geleden de naam van het meer dan veertig p...